QAN Architectuur
architect Riemer Kuiper
Kwakkenbergweg 53
6523 ML Nijmegen

t. 024 3244660
info@qanarchitectuur.nl
QAN Architectuur

Architectopvisite-portret-RiemerKuiper
Ik studeerde bouwkunde aan de HTS in Groningen en architectuur aan de Academie van Bouwkunst in Arnhem. Vanaf 1988 deed ik ervaring op in alle fasen van het bouwen, eerst als bouwkundig ingenieur, en sinds 1996 als architect.
Met deze kennis en ervaring ben ik sindsdien op verschillende manieren betrokken geweest bij het het ontwerp- en uitvoeringsproces, deels als zelfstandige, en deels in dienst van architecten in Gelderland en de Randstad.
Vanuit deze basis heb ik in december 2008 het bureau QAN Architectuur opgericht in Nijmegen. Een nieuw vervolg, waarin ik voor m.n. particulieren en bedrijven adviseer, ontwerpen en bestekken maak, begrotingen laat opstellen, vergunningen aanvraag en de uitvoering van de plannen begeleid.

Riemer Kuiper biedt tevens de dienst “QAN Architectuur over Slim investeren“.