Architectopvisite-Oude-Larenseweg-project

Ideeschetsen voor modernisering standaard jaren zeventig bungalow. Het wonen in het bos en op de hoek van de weg meer rondom een ingekaderd min of meer besloten binnentuin. Waarbij de dakvorm met grotere dakoverstekken het afgesloten karakter versterkt. De gevels krijgen een houten bekleding.